Home » Humor » Joke

JOKE : आजोबा आणि खोडकर मुल

दिव्य मराठी | Jan 02, 2013, 12:27PM IST
JOKE : आजोबा आणि खोडकर मुल

आजी : अहो, मी डॉक्टरांकडे दात काढायला जात आहे, मुलांना सांभाळा.

आजोबा : नको जाऊस, तू दात काढून येण्यापूर्वी मला नवीन दात बसवायला जावं लागेल यांच्यामुळे.

Email Print
0
Comment