Home » Humor » Joke

JOKE : बंड्याचे लग्न

दिव्य मराठी | Feb 11, 2013, 14:09PM IST
JOKE : बंड्याचे लग्न

बंड्या : मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचे आहे.

मुलीचा बाप : (चिडून) मूर्खा, तुझ्या पगारात माझ्या मुलीचा नाक पुसायचा रुमालपण येणार नाही.

बंड्या : बापरे! तुमची मुलगी इतकी शेंबडी असेल तर राहू द्या.

Email Print
0
Comment