Home » Humor » Joke

JOKE : सुई नसलेले इंजेक्शन

दिव्य मराठी | Feb 22, 2013, 11:02AM IST
JOKE : सुई नसलेले इंजेक्शन

मुन्नाभाई : छोटू, मला सांग विनादातांचा कुत्रा चावला तर काय करायचे?


छोटू : त्यासाठी सुई नसलेले 14 इंजेक्शन्स घ्यावी लागतील.

Email Print
0
Comment