Home » Humor » Snake In Facebook

JOKE : फेसबूकवर चॅटिंग करणारे साप !

भास्कर नेटवर्क | Feb 16, 2013, 16:57PM IST
JOKE : फेसबूकवर चॅटिंग करणारे साप !


दोन साप फेसबूकवर चॅटिंग करत होते.
पहिला साप - फुस्स
दुसरा साप - फुस्स
पहिला साप - फुस्स, फुस्स, फुस्स
दुसरा साप - फुस्स, फुस्स, फुस्स
पहिला साप - फुस्स, फुस्स, फुस्स, फुस्स, फुस्स, फुस्स, फुस्स, फुस्स,
दुसरा साप - फुस्स, फुस्स, फुस्स, फुस्स, फुस्स, फुस्स, फुस्स, फुस्स,
पहिला साप - भौ, भौ, भौ...
दुसरा साप - आलास ना आपल्या मुळ रुपात. मला माहित होत तू बनावट (Fake) आय डी (ID) बनवून आला होता.

Email Print
0
Comment