Home » Mukt Vyaspith » Mirchi

मिरची : महागाई

विलास फुटाणे | Feb 09, 2013, 03:50AM IST
मिरची : महागाई

आजकाल मोदी
आहेत जोमात
पंजाचे नेते मात्र
गेलेत कोमात !
सुस्त कारभार
वाढू लागला
भ्रष्टाचारी कारभार
नडू लागला !!
विकासाची गती
झाली आहे मंद
महागाई मात्र
वाढतेय धुंद !!!

Email Print
0
Comment