Home » Business » Gadget » Gadgets Information

PHOTOS : वापरण्यास सहजसोपी आणि पर्यावरणास अनुकूल गॅजेट्स...

  • दिव्य मराठी
  • Feb 09, 2013, 03:00 AM IST

तुमचं मत

 

बाजारात इको फे्रंडली गॅजेट्सची मोठी रेंज उपलब्ध आहे. अशा गॅजेट्सचा वापर करून आपण वेगळ्या पद्धतीने भूमातेला धन्यवाद देऊ शकता.