Home»Photo Gallery»Sports»Nikki Bella And Natalya Match

निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण

Jan 12, 2017, 14:30 PM IST
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  WWE चा स्मॅकडाऊन शो मध्ये निक्की बेला आणि नताल्या यांची मॅच झाली. परंतु ही मॅच चालू होण्याआधीच यांची मारहाण चालू झाली. आणि खूप हंगामा झाला. आणि मॅच बंद करावी लागली. यावेळेस दोघांची खूपच जोरदार अशी लढाई झाली. दोघांनी मर्यादा पार केली या लढाईनंतर नताल्याने निक्की बेलाला खूपच रागाने बघितले. तसे पहिले तर नताल्याने स्टेजवर जाऊन निक्की बेलाला तिथं जाऊन मारपीट केली. मग निक्की बेलने कोणताही विचार न करता नताल्याला खूपच जोरजोराने मारायला सुरु केले. हे सर्व मॅच चालू होण्याआधीच घडले. त्यांना पाहून Referees परेशान होता. पुढची स्लाईडवर क्लिक करून पाहा, निक्की -नताल्याची मारहाण...
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
 • निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण
  निक्की -नताल्या मध्ये मारहाण