जाहिरात
जाहिरात
Home >> Jeevan Mantra >> Disha Jeevanachi

Disha Jeevanachi

 • एका महिलेला यमदेव भेटले परंतु ती त्यांना ओळखू शकली नाही. तिने यमदेवाला पिण्यासाठी पाणी दिले. त्यानंतर यमदेव महिलेला म्हणाले- मी तुझे प्राण घेण्यासाठी आलो आहे परंतु तू मला पिण्यासाठी पाणी दिल्यामुळे तुझ्यावर मी प्रसन्न आहे. मी तुला तुझे भाग्य बदलण्याची एक संधी देतो. एवढे बोलून यमदेवाने एक पुस्तक महिलेला दिले आणि सांगितले यामध्ये तुझ्या नावाचेही एक पान आहे. त्याठिकाणी तू तुला पाहिजे ते लिहू शकतेस. फक्त जे काही लिहायचे आहे ते लवकर लिहून टाक.तू जे काही लिहशील त्याप्रमाणे सर्वकाही घडेल. -...
  April 11, 12:05 AM
 • प्राचीन काळी एका नगरात अनेक वर्ष पाऊस पडला नाही. यामुळे भयंकर दुष्काळ पडला. अन्न-पाण्याच्या शोधात लोक दुसऱ्या नगरात जाऊ लागले. नदी, तलाव, विहिरी कोरडे पडल्यामुळे पशु-पक्षी मरू लागले. तेथील राजा हे सर्व पाहून दुःखी झाला. या समस्येवर काय उपाय काढावा याच्या विचाराने राजा चिंतीत होता. यावर उपाय शोधण्यासाठी राजाने जंगलातील एका साधूला बोलावून घेतले आणि त्याला सर्व परिस्थिती सांगितली. साधू म्हणाला - नगरच्या मधोमध एक विहीर आहे. उद्या अमावास्येच्या रात्री नगरातील सर्व लोकांनी त्या विहरीमध्ये...
  April 10, 12:02 AM
 • एका गावात एक विद्वान संत राहत होते. लोक त्यांच्याकडे आपल्या अडचणी घेऊन जायचे, त्यांना संताकडून समाधानकारक उत्तर मिळायचे. एके दिवस एक शेठजी त्या संताकडे आले आणि म्हणाले माझ्याकडे सर्व गोष्टी आहेत कशाची काही कमी नाही, तरीदेखील माझे मन शांत नाही. मला समाधान मिळत नाही सांगा मी काय करू ..? हे ऐकून संत जागेवरून उठले आणि आश्रमाकडे निघाले. शेठजी त्यांच्या मागे-मागे आले. आश्रमाच्या एका मोकळ्या कोपऱ्यात त्यांनी आग पेटवली आणि त्या आगीत ते हळू-हळू एकेक काडी टाकत होते. टाकलेल्या प्रत्येक काडीसोबत आग...
  April 9, 12:02 AM
 • एका दंतकथेनुसार पुरातन काळात एका राजाला तीन बायका होत्या. त्यापैकी दोन खूप सुंदर होत्या त्यामुळे राजा त्या दोन बायकांवर खुप प्रेम करायचा, पण तिसरी दिसायला सुंदर नव्हती म्हणून तिच्याव प्रेम करत नव्हता. राजा प्रेम करत नव्हता तरीसुद्धा ती राजावर खुप प्रेम करायची. काही दिवसानंतर राजाला गंभीर आजार झाला. राजाला बरे करण्यासाठी अनेक वैद्य बोलावले, पण सगळ्यांना अपयश येत होते. राजाला वाटले आता आपला मृत्यु जवळ आला आहे. राजाने त्याच्या दोन्ही प्रिय बायकांना म्हणाला मला एकट्याला मरण्याची इच्छा...
  April 9, 12:01 AM
 • एका गावात एक साधु राहत होते. एकदा ते आपल्या शिष्यांसोबत जंगलातून जात असताना तिथे त्यांना एक मांजरीचे पिल्लू दिसले, साधूंना वाटले हे पिल्लू जंगताल राहीले तर जंगली प्राणी त्याची शिकार करतील. त्यांनी त्या मांजरीच्या पिल्ल्याला सोबत आश्रमत आणले. मांजरीचे पिल्लू आश्रमात चांगले रमले आणि साधूसोबत राहु लागले. पण जेव्हा ते साधू ध्यानसाठी बसततेव्हा ते मांजरीचे पिल्लू साधुच्या मांडिवर येऊन बसायचे, त्यामुळे त्यांची तपस्या भंग व्हायची. तेव्हा साधूने आपल्या शिष्यांना सांगितले की ध्यानासाठी...
  April 8, 03:40 PM
 • रिलिजन डेस्क। एकेकाळी एक हिरे व्यापाऱ्याच्या मृत्यू पश्चात त्याच्या मुलावर कुटुंबाची जबाबदारी पडली होती. त्यांचा व्यापार बंद झाला होता. यामुळे त्यांनी आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे ढासाळत होती. एके दिवशी मुलाला घरात एक हिऱ्याचा हार सापडला. त्याला हिऱ्याची अर्धवट माहिती होती, त्याला वाटले की, हा किमती हार आहे. तो हार घेऊन त्याच्या काकाकडे गेला. त्याचे काका देखील हिऱ्याचे व्यापारी होते. काकांनी हिऱ्याला पारखला आणि त्याला म्हणाले की, हा हार सध्या विकू नकोस. कारण सध्या व्यापारत मंदी आहे....
  April 8, 12:30 PM
 • रिलिजन डेस्क - एका पौराणिक कथेनुसार पुरातन काळात दोन घुबड सोबत बसले होते. एकाच्या तोंडात साप होता तर दुसऱ्याचा उंदीर. दोघेही आपले भोजन करणारच होते तेवढ्यात सापाची नजर उंदरावर गेली. त्याने उंदराला खाण्यासाठी झटापट केली. पण सापाला याचा विसर पडला की, तो स्वतःच मृत्यूच्या दारात उभा आहे. दुसऱ्या घुबडाच्या तोंडातील उंदराने सापाला बघितले असता तो साप आपल्याला खाऊन टाकेल या भीतीने थरथर कापू लागला. हा सर्व प्रकार पाहून दोन्ही घुबडं हैराण झाले. दोघांनी आपापली शिकार फस्त केली. यानंतर एक घुबडाने...
  April 8, 12:05 AM
 • एक शेठजी अत्यंत दयाळू होते. त्यांच्याकडे कोणताही व्यक्ती पैसे मागण्यासाठी गेल्यानंतर ते त्याला नाही म्हणायचे नाहीत. शेठजी उसने पैसे घेणाऱ्याला फक्त एकच प्रश्न विचारायचे- तू पैसे परत कधी करणार, या जन्मात की पुढच्या जन्मात? प्रामाणिक लोक याच जन्मात परत देतो असे म्हणायचे तर धोकेबाज लोक पुढील जन्मात म्हणायचे. धोकेबाज लोक शेठजीला मूर्ख समजायचे. ते म्हणायचे किती मूर्ख आहे हा माणूस, पुढील जन्मात कोणी पैसे करत असतो का? एकदा एक चोर शेठजींकडे पैसे मागण्यासाठी पोहोचला. शेठजीने त्यालाही तोच...
  April 7, 12:02 AM
 • प्राचीन लोककथेनुसार, जंगलात एक मादा हरीण गर्भवती होती. जंगलात इतरही मांसाहारी प्राणी होते. यामुळे हरिणी आपल्या मुलाच्या सुरक्षेविषयी चिंतीत होती. जंगलात खूप शोध घेतल्यानंतर एका झुडुपात ती लपली आणि प्रसव होण्याची वाट पाहू लागली. रात्री हरीणीच्या पोटात खूप वेदना होऊ लागल्या. तेवढ्या जोराचा पाऊस सुरु झाला, हवा सुटली. एक कडाक्याची वीज चमकली आणि झाडावर पडली, यामुळे झाडाला आग लागली. हरिणीला झाडाच्या मागे एक शिकारी धनुष्यबाण घेऊन उभा असलेला दिसला. परंतु ती पळण्यास असमर्थ होती कारण तिचे पोट...
  April 7, 12:01 AM
 • प्राचीन काळातील लोककथेनुसार एका दाम्पत्याला अपत्य सुख नव्हते. त्या दोघांनीही अपत्य प्राप्तीसाठी देवीची तपश्चर्या केली. देवी प्रसन्न झाली आणि म्हणाली माझ्याकडे दोन पुत्र आहेत. एक पुत्र हजार वर्ष जगेल परंतु मूर्ख राहील, दुसरा पुत्र अल्पायु असेल परंतु अत्यंत बुद्धिमान राहील. तुम्हाला यापैकी कोणता मुलगा हवा आहे. दाम्पत्य म्हणाले देवी- आम्हाला दुसरा मुलगा द्यावा. काही दिवसांनी दाम्पत्याच्या घरी एका मुलाने जन्म घेतला. तो पाच वर्षांचा झाल्यानंतर पती-पत्नीला मुलगा अल्पायु असल्यामुळे...
  April 6, 12:03 AM
 • लोककथेनुसार, एका गावातील मुलीने एक वृद्ध आणि विद्वान साधूला विचारले की, बहुतांश लोकांना खरे प्रेम का मिळत नाही? यामागचे कारण काय? साधू म्हणाले, मी तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर देईल परंतु त्यापूर्वी तू बागेतून सर्वात सुंदर फुल तोडून माझ्याकडे घेऊन ये. मुलगी लगेच जवळच्या बागेत गेली आणि सर्वात सुंदर फुल शोधू लागली. तिला एक सुदंर फुल दिसले परंतु तिने विचार केला की यापेक्षाही सुंदर फुल बागेमध्ये असू शकते आणखी काही फुले पाहू. मुलगी पुढे निघून गेली परंतु तिला आणखी जास्त सुंदर फुल दिसले नाही....
  April 6, 12:02 AM
 • एक तरुण 2 मोठ्या बॅग घेऊन रेल्वे स्टेशनवर उतरला. त्याने एका टॅक्सी ड्रायव्हरला पत्ता सांगितला आणि किती पैसे घेणार असे विचारले. टॅक्सी ड्रायव्हरने त्या पत्त्यावर नेऊन सोडण्याचे त्याला 200 रुपये सांगितले. तरुणाला वाटले टॅक्सीवाला जास्त पैसे सांगत आहे. यामुळे त्याने टॅक्सी कॅन्सल करून स्वतःच जड बॅग घेऊन जाण्याचे ठरवले. काही अंतरावर पुन्हा त्याला तोच टॅक्सीवाला दिसला. तरुणाने विचार केला की, अर्धा रस्ता तर मी आले आहे आणि आता टॅक्सी केली तर पैसेही अर्धेच द्यावे लागतील. तरुणाने पुन्हा...
  April 5, 12:02 AM
 • लोककथेनुसार, एका राज्यात एक तरुण व्यक्ती राजा बनला. त्याने मंत्र्यांना आदेश दिले की, वृद्ध लोक आपल्या काहीही कामाचे नाहीत. हे नेहमी आजारी राहतात, कोणतेही काम करत नाहीत यांच्यामुळे राज्याचा पैसा व्यर्थ खर्च होतो. यामुळे सर्व वृद्ध लोकांना मृत्युदंड देण्यात यावा. हा आदेश संपूर्ण राज्यात पसरताच सर्व वृद्ध लोक रात्रीतून राज्य सोडून दुसऱ्या राज्यात निघून गेले. एक गरीब मुलाचे आपल्या वडिलांवर खूप प्रेम होते, त्याच्याकडे वडिलांना दुसऱ्या राज्यात पाठवण्यासाठी पैसेही नव्हते. यामुळे त्याने...
  April 5, 12:01 AM
 • एक 15 वर्षांचा मुलगा रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर पाणी विकायचा. यातून मिळालेल्या पैशाने घर चालवायचा. एके दिवशी पाणी विकत असताना ट्रेनमध्ये बसलेल्या एका शेठजीने त्याला आवाज देऊन जवळ बोलावून घेतले. मुलगा पळत-पळत त्याच्याकडे गेला आणि पाण्याची बॉटल शेठकडे दिली, शेठजीने विचारले किती पैसे? मुलगा म्हणाला- 10 रुपयाला एक बॉटल. शेठ म्हणाला- 7 रुपयात देणार का? शेठजीचे बोलणे ऐकून मुलगा गालातल्या गालात हसला आणि पुढे निघून गेला. शेठजीजवळ एक संत बसलेले होते. त्यांनी हा सर्व प्रकार पाहिला. त्यांना एकच प्रश्न पडला...
  April 4, 12:01 AM
 • लोककथेनुसार, प्राचीन काळी एका नदीच्या काठावरील झाडावर चिमणीचे घरटे होते. त्याच झाडाखाली एक सापही राहत होता. चिमणीने दिलेले अंडे साप नेहमी खाऊन टाकायचा. साप असे वारंवार करत होता. चिमणी खूप लहान असल्यामुळे सापाचा सामना करू शकत नव्हती. तिने एक हुशार कावळ्याला सर्व घटना सांगितली. कावळ्याने या सापाचा काहीतरी बंदोबस्त करू असे चिमणीला वचन दिले. कावळा चिमणीला म्हणाला, या नदीमध्ये स्नान करण्यासाठी राजकुमारी येते, पुढच्या वेळी राजकुमारी आल्यानंतर तू मला सांग. चिमणीने होकार दिला. दुसऱ्या...
  April 3, 12:01 AM
 • रिलिजन डेस्क : एक आंधळा भिकारी रोज रस्त्याच्या कडेला भीक मागायचा. त्याला जे काही थोडेफार पैसे मिळायचे त्याच्यात तो त्याचा दिवस भागवायचा. त्याचे या जगात कुणीच नव्हते. एक दिवस त्या रस्त्यावरून एक खूप श्रीमंत शेठ जात होते. तेव्हा त्यांची नजर त्या आंधळ्या भिकार्यावर पडली. त्याची हालत पाहून शेठला त्याची दया आली आणि त्यांनी आपल्या खिशातून 100 रुउपायांची नोट काढून त्याच्या हटवार ठेवली. भिकाऱ्याला पैसे देऊन शेठ तिथून निघून गेले. आंधळ्या भिकाऱ्याने जेव्हा नोट हातात घेऊन समजून घेण्याचं अप्रयत्न...
  March 31, 04:37 PM
 • रिलिजन डेस्क : जीवनात सुख-सुविधा मिळवण्यासाठी लक्ष्मीसह सर्व देवी-देवतांची प्रसन्नता खूप गरजेची असते. उज्जैनच्या ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा यांच्यानुसार, महाभारत आणि गरुड पुराणमध्ये सांगितलेले आहे की, न्याय आणि नीतीनुसार काम करणारे लोक देवी लक्ष्मीची कृपा प्राप्त करतात. देवी लक्ष्मीच्या पूजेसोबतच दैनंदिन जीवनात काही खास गोष्टी लक्षात ठेवल्या तर महालक्ष्मीची कृपा मिळू शकते. जाणून घ्या कोणकोणत्या आहेत त्या खास गोष्टी... 1. धैर्य ठेवा. कोणत्याही कामात स्थिर यश तेव्हाच मिळाते...
  March 31, 03:24 PM
 • एक व्यापारी समुद्र मार्गाने इतर देशांमध्ये व्यापार करण्यासाठी जात होता. परंतु त्याला पोहोता येत नव्हते. त्याच्या काही मित्रांनी त्याला समजावून सांगितले की, तू समुद्रातून प्रवास करतो आणि प्रवासात कधी वादळ आले तर तुला जीव वचवण्यासाठी पोहोता येणे आवश्यक आहे. त्यालाही मित्रांचा सल्ला योग्य वाटला परंतु त्याच्याकडे पोहायला शिकण्यासाठी वेळ नव्हता. तेव्हा त्याच्या मित्रांनी त्याला आणखी एक उपाय सांगितला. तू प्रवासाला निघाल्यानंतर सोबत काही रिकामे डबे घेऊन जा. प्रवासात वादळ आले आणि जहाज...
  March 31, 12:03 AM
 • प्राचीन काळी एक राजा जंगलात शिकारासाठी गेला. रस्ता भटकल्यामुळे राजाचे सैनिक मागेच राहिले. राजाला तहान लागली. तेवढ्यात त्याला एक लाकूडतोड्या दिसला. राजाने त्याच्याकडून पाणी घेतले आणि पिले. त्यानंतर राजा त्याला म्हणाला- तू माझ्या महालात ये, मी तुला पुरस्कार देईल. - काही दिवसानंतर लाकूडतोड्या राजाला भेटण्यासाठी आला. त्याला पाहून राजाला खूप आनंद झाला आणि राजाने त्याला चंदनाच्या झाडांची एक मोठी बाग भेट दिली. लाकूडतोड्या चंदनाची बाग मिळाल्यामुळे खूप आनंदी झाला. आता आयुष्य आरामात व्यतीत...
  March 31, 12:02 AM
 • महाभारतामध्ये धृतराष्ट्र आणि विदुर यांच्यातील अनेक संवाद आहेत. या संवादांमध्ये विदुर यांनी अनेक अशा नीती सांगितल्या आहेत ज्यामुळे आपण विविध अडचणींपासून दूर राहू शकतो. काही नीती धनाशी संबंधित आहेत. अशाच एका नीतीमध्ये सांगण्यात आले आहे की... विदुर नीतीनुसार श्रीर्मङ्गलात् प्रभवति प्रागल्भात् सम्प्रवर्धते। दाक्ष्यात्तु कुरुते मूलं संयमात् प्रतितिष्ठत्ति।। या श्लोकामध्ये धन कमावण्याचे आणि बचतीचे चार सूत्र सांगण्यात आले आहेत. पहिले सूत्र - चांगल्या कर्माने लक्ष्मी प्राप्त...
  March 31, 12:01 AM
 
जाहिरात

RECOMMENDED

  जाहिरात
   जाहिरात