आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीला वेग:चांदवड तालुक्यात विशेष ग्रामसभेत काढली सोडत; 36 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण जाहीर

चांदवड22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रामपंचायतींचे प्रभागनिहाय आरक्षण असे :
आडगाव : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, प्रभाग २ - अनु. जमाती, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग ३ - अनु. जाती, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री,
बोराळ : (७ जागा) : प्रभाग १ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जमाती,
सर्वसाधारण स्त्री
भाटगाव : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण महिला २ जागा, प्रभाग २ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण २ जागा,
चिखलांबे : (७ जागा) : प्रभाग १ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - अनु. जमाती, अनु. जमाती स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण
देवरगाव : (११ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण २ जागा, प्रभाग ४ - अनु. जाती स्त्री, अनु. जमाती, सर्वसाधारण स्त्री,
दुधखेडे : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - अनु. जमाती, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग ३ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, अनु. जमाती
गणूर : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण २ जागा, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, सर्वसाधारण, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री
कोकणखेडे : (९ जागा) : प्रभाग १ - अनु. जमाती, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण २ जागा, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री,
कुंदलगाव : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - अनु. जाती, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग ३ - अनु. जाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण,
मेसनखेडे खुर्द : (११ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग २ - अनु. जाती स्त्री, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग ३ - अनु. जाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ४ - अनु. जाती, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण
निंबाळे : (९ जागा) : प्रभाग १- सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - अनु. जाती, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग ३ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा,
नारायणगाव : (७ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण,
सोनीसांगवी : (७ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण २ जागा, प्रभाग २ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - सर्वसाधारण,
सर्वसाधारण स्त्री,
शिंगवे : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण स्त्री, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग ३ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा,
तळेगावरोही : (११ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, प्रभाग २ - सर्वसाधारण २ जागा, अनु. जमाती स्त्री, प्रभाग ३ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ४ - सर्वसाधारण, अनु. जाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री,
विटावे : (९ जागा) : प्रभाग १ - अनु. जाती स्त्री, अनु. जमाती, सर्वसाधारण, प्रभाग २ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, सर्वसाधारण
तळवाडे : (७ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, सर्वसाधारण, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जमाती, सर्वसाधारण स्त्री,
शेलू : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, सर्वसाधारण, प्रभाग २ - अनु. जमाती, अनु. जाती, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री,
भुत्याणे : (७ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण स्त्री, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण,
चिंचोले : (७ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण,
दहेगाव म. : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, अनु. जमाती, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - अनु. जाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण,
दुगाव : (११ जागा) : प्रभाग १ - अनु. जाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - सर्वसाधारण २ जागा, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जमाती, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ४ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा
दिघवद : (७ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, अनु. जमाती, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जाती स्त्री, सर्वसाधारण,
डोणगाव : (७ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण,
काजीसांगवी : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, सर्वसाधारण, प्रभाग २ - सर्वसाधारण २ जागा, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण,
खेलदरी : (९ जागा) : प्रभाग १ - अनु. जमाती, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, प्रभाग ३ - अनु. जाती, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण,
मालसाणे : (७ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, प्रभाग २ - सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग ३ - अनु. जमाती, अनु. जमाती स्त्री,
पाटे-कोलटेक : (९ जागा) : प्रभाग १ - अनु. जाती, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री
रेडगाव खुर्द : (७ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण २ जागा, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - अनु. जाती स्त्री,
सर्वसाधारण स्त्री.
साळसाणे: (९ जागा) : प्रभाग १ - अनु. जाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - अनु. जमाती, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ३ - सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री.
वाद-वराडी : (९ जागा) : प्रभाग १ - अनु. जाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण,
वडाळीभोई : (१७ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - अनु. जमाती, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग ४ - अनु. जाती स्त्री, सर्वसाधारण २ जागा, प्रभाग ५ - सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, सर्वसाधारण, प्रभाग ६ - सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, सर्वसाधारण
पुरी : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, प्रभाग २ - अनु. जमाती, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण, प्रभाग ३ - अनु. जाती, सर्वसाधारण
स्त्री २ जागा
दरेगाव : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण, अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, प्रभाग ३ - अनु. जाती, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण,
निमोण : (९ जागा) : प्रभाग १ - सर्वसाधारण २ जागा, सर्वसाधारण स्त्री, प्रभाग २ - अनु. जमाती, सर्वसाधारण स्त्री २ जागा, प्रभाग ३ - अनु. जमाती स्त्री, सर्वसाधारण स्त्री, सर्वसाधारण.

बातम्या आणखी आहेत...