Home | Humor | Funny Jokes Pics Shared On WhatsApp/Social Sites

Funny: आता अशी वेळ आली आहे, ते ऐकून तुम्हीही म्हणाल खरंय बाबा.

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Jun 17, 2017, 06:08 PM IST

मागील दहा-पंधरा वर्षांपासून आयुष्य खूप बदलून गेले आहे. ज्या गोष्टी ऐकल्या नाही, त्या आयुष्याच्या अविभाज्य घटक झाला आहे. कधी कधी या गोष्टीमुळे हसू निर्माण होते...

  • Funny Jokes Pics Shared On WhatsApp/Social Sites
    मागील दहा-पंधरा वर्षांपासून आयुष्य खूप बदलून गेले आहे. ज्या गोष्टी ऐकल्या नाही, त्या आयुष्याच्या अविभाज्य घटक झाला आहे. कधी कधी या गोष्टीमुळे हसू निर्माण होते...

  • Funny Jokes Pics Shared On WhatsApp/Social Sites
  • Funny Jokes Pics Shared On WhatsApp/Social Sites

Trending