Jokes
Home » Humor » Joke

DAILY JOKES

JOKE : आजोबा आणि खोडकर मुल

JOKE : आजोबा आणि खोडकर मुल

आजी : अहो, मी डॉक्टरांकडे दात काढायला जात आहे, मुलांना सांभाळा.

आजोबा : नको जाऊस, तू दात काढून येण्यापूर्वी मला नवीन दात बसवायला जावं लागेल यांच्यामुळे.