Jokes
Home » Humor » Joke

DAILY JOKES

JOKE : डॉक्टर आणि वकील

JOKE : डॉक्टर आणि वकील

डॉक्टर : हे महत्त्वाचं ऑपरेशन आहे तुमचं, दरवेळी पुढची तारीख का देता ?

रुग्ण : मला सवय आहे, मी वकील आहे ना!!