Jokes
Home » Humor » Joke

DAILY JOKES

JOKE : बंड्याचा गृहपाठ

JOKE : बंड्याचा गृहपाठ

शिक्षिका : मुलांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जे काम तुम्ही केलेच नाही, त्याची शिक्षाही तुम्हाला मिळणार नाही.

बंड्या : थँक्यू मॅडम, आज मी गृहपाठ करायला विसरलो आहे.