Jokes
Home » Humor » Joke

DAILY JOKES

JOKE : संताचे तीन मुले

JOKE : संताचे तीन मुले

सरकारच्या नवीन नियमानुसार ५ मुले असल्यास एक घर मिळणार. हे ऐकून...

संताचे तीन मुले असतात,

तो त्याचा बायकोला म्हणतो शेजारच्या चौबेची दोन मुले माझी आहेत, मी जाऊन घेऊन येतो .

(ती मुले आणल्यावर)

आपले तीन मुले कुठे गेले..??
.
.
.
.
.
.
बायको:- ज्यांचे होते ते घेउन गेले .