Jokes
Home » Humor » Joke

DAILY JOKES

JOKE : मुंगीला हत्तीचा प्रपोज

JOKE : मुंगीला हत्तीचा प्रपोज

हत्ती मुंगीला लग्नासाठी प्रपोज करतो.

मुंगी - मीसुद्धा तुझ्यावर खूप प्रेम करते.

हत्ती - मग, लग्नाला नाही का म्हणतेस?

मुंगी - मी तुला किती वेळेस सांगितले, माझ्या घरच्यांचा इंटरकास्ट लग्नाला विरोध नाही परंतु इंटरसाईझला आहे.