Jokes
Home » Humor » Joke

DAILY JOKES

JOKE : बसमध्ये जनावरे

JOKE : बसमध्ये जनावरे

बसमध्ये शिरताच एक माणूस म्हणाला : बसमध्ये काय जनावरे भरलेली दिसतात.

एक प्रवासी : होय, सर्व प्रकारची जनावरे येथे आहेत.

फक्त एका गाढवाची कमी होती.