Jokes
Home » Humor » Joke

DAILY JOKES

JOKE : आकाशातून वीज का चमकते?

JOKE : आकाशातून वीज का चमकते?

मुलगा : पप्पा, पाऊस पडताना आकाशातून वीज का चमकते?

पप्पा : (विचार करून)सोप्पं आहे. आकाशातून परमेश्वर बॅटरी दाबून पाहतो की कोठे कोरडी जागा राहिली नाही ना!