Jokes
Home » Humor » Joke

DAILY JOKES

JOKE : शिक्षक आणि हसणारे विद्यार्थी

JOKE : शिक्षक आणि हसणारे विद्यार्थी

शिक्षक : तुम्ही सगळे जण का हसताय ?

मुले : काही नाही सर

शिक्षक : खरं सांगा, मला बघून हसतायं ना ?

मुले : नाही सर !

शिक्षक : मग दुसरे वर्गात हसण्यासारखे काय आहे ?