Jokes
Home » Humor » Joke

DAILY JOKES

JOKE : बंड्याचे लग्न

JOKE : बंड्याचे लग्न

बंड्या : मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचे आहे.

मुलीचा बाप : (चिडून) मूर्खा, तुझ्या पगारात माझ्या मुलीचा नाक पुसायचा रुमालपण येणार नाही.

बंड्या : बापरे! तुमची मुलगी इतकी शेंबडी असेल तर राहू द्या.

(1)
Latest | Popular