Jokes
Home » Humor » Joke

DAILY JOKES

JOKE : सुई नसलेले इंजेक्शन

JOKE : सुई नसलेले इंजेक्शन

मुन्नाभाई : छोटू, मला सांग विनादातांचा कुत्रा चावला तर काय करायचे?


छोटू : त्यासाठी सुई नसलेले 14 इंजेक्शन्स घ्यावी लागतील.