Jokes
Home » Humor » Joke

DAILY JOKES

JOKE : संता आणि ज्योतिषी

JOKE : संता आणि ज्योतिषी

संता एका ज्योतिषाकडे कुंडली घेऊन गेला.

ज्योतिषी - तुझे नाव संता आहे.

संता - हो

ज्योतिषी - तुला एक मुलगा आणि मुलगी आहे.

संता- हो, हो....

ज्योतिषी - तू आत्ता पंधरा किलो गहू विकत घेतले आहेस.

संता - हो, महाराज तुम्ही अंतर्यामी आहात...

ज्योतिषी- मुर्खा! पुढच्या वेळी येताना कुंडली घेऊन ये, रेशन कार्ड नको.