फक्त रेल्‍वे, बसमध्‍येच / फक्त रेल्‍वे, बसमध्‍येच नाही तर विमानात प्रवासातही प्रवासी असे करतात चाळे, पाहा...

झोप बाळा झोप, आपले गाव आले की तुला उठवेन, असेच हा प्रवासी त्‍यांच्‍या मांडीवर झोपलेल्‍याला म्‍हणत असेल का ? झोप बाळा झोप, आपले गाव आले की तुला उठवेन, असेच हा प्रवासी त्‍यांच्‍या मांडीवर झोपलेल्‍याला म्‍हणत असेल का ?
आपल्‍या सहप्रवाशासोबत घेतलेली सेल्‍फी. आपल्‍या सहप्रवाशासोबत घेतलेली सेल्‍फी.
आजूबाजूला इतरही लोक आहेत, याचा यांना विसर पडला. आजूबाजूला इतरही लोक आहेत, याचा यांना विसर पडला.
उभे राहून चर्चा करताना प्रवासी... उभे राहून चर्चा करताना प्रवासी...
किमान प्रवासात तरी व्‍यवस्थित कपडे घालून यावेत. किमान प्रवासात तरी व्‍यवस्थित कपडे घालून यावेत.
प्‍लेनमध्‍ये पसरलेली घाण. प्‍लेनमध्‍ये पसरलेली घाण.
पाठीमागून पाय मारून त्रास देताना पाठीमागून पाय मारून त्रास देताना
आता मागच्‍या प्रवाशाने टीव्‍ही कसा पाहावा ? आता मागच्‍या प्रवाशाने टीव्‍ही कसा पाहावा ?
टॉयलेट आहे की कचरा पेटी टॉयलेट आहे की कचरा पेटी
आपल्‍यामुळे दुसऱ्याला त्रास होत आहे, याचे अनेक जणांना भानच राहत नाही. आपल्‍यामुळे दुसऱ्याला त्रास होत आहे, याचे अनेक जणांना भानच राहत नाही.
सामान ठेवण्‍याच्‍या जागेवर हे काय ठेवले. सामान ठेवण्‍याच्‍या जागेवर हे काय ठेवले.
खिडकीला पाय लावून झोपलेला प्रवासी. खिडकीला पाय लावून झोपलेला प्रवासी.
आपल्‍यामुळे दुसऱ्याला त्रास होत आहे, याचे अनेक जणांना भानच राहत नाही. आपल्‍यामुळे दुसऱ्याला त्रास होत आहे, याचे अनेक जणांना भानच राहत नाही.
आजूबाजूला इतरही प्रवासी आहेत, याचा विसर या महिलेला पडला वाटतं. आजूबाजूला इतरही प्रवासी आहेत, याचा विसर या महिलेला पडला वाटतं.
छताला पाय लावून झोपलेला प्रवासी. छताला पाय लावून झोपलेला प्रवासी.
अस्‍तावस्‍थ टाकलेले वर्तमानपत्र अस्‍तावस्‍थ टाकलेले वर्तमानपत्र
खाली टाकलेले खाद्यपदार्थ खाली टाकलेले खाद्यपदार्थ
सिटवर टाकलेले खाद्यपदार्थ. सिटवर टाकलेले खाद्यपदार्थ.
आपल्‍या सिटजवळच ब्रश करताना एक प्रवासी. आपल्‍या सिटजवळच ब्रश करताना एक प्रवासी.
हा प्‍लेनमध्‍ये बसला की आणखी कुठे ? हा प्‍लेनमध्‍ये बसला की आणखी कुठे ?
थंडीपासून बचाव करण्‍यासाठी विमानात देशी जुगाड. थंडीपासून बचाव करण्‍यासाठी विमानात देशी जुगाड.
येथे कचराकुंडीच केली आहे. येथे कचराकुंडीच केली आहे.
कशी दिली आहे ठेऊन... कशी दिली आहे ठेऊन...
आता हा प्राणी विमानात योगा करतोय काय? आता हा प्राणी विमानात योगा करतोय काय?
हा पाय वर अडकवतोय काय आता? हा पाय वर अडकवतोय काय आता?

फक्त रेल्‍वे, बसमध्‍येच नाही तर विमानात प्रवासातही प्रवासी असे करतात चाळे, पाहा....फक्त रेल्‍वे, बसमध्‍येच नाही तर विमानात प्रवासातही प्रवासी असे करतात चाळे, पाहा....फक्त रेल्‍वे, बसमध्‍येच नाही तर विमानात प्रवासातही प्रवासी असे करतात चाळे, पाहा....फक्त रेल्‍वे, बसमध्‍येच नाही तर विमानात प्रवासातही प्रवासी असे करतात चाळे, पाहा....

दिव्यमराठी वेब टीम

Mar 09,2018 03:08:00 PM IST

इंटरनॅशनल डेस्क- रेल्‍वे, बसमध्‍ये विचित्र, उद्धट व्‍यवहार करणारे प्रवासी आपल्‍याला नेहमीच दिसतात. पण, असा प्रकार विमानांमध्‍येही होतो. त्‍याचा त्रास त्‍यांच्‍या सहप्रवाशांना सहन करावा लागतो. त्‍याचेच खास फोटोज divyamarathi.com च्‍या वाचकांसाठी...

काय आहे या फोटोंमध्‍ये-

- यातील काही फोटोंमध्‍ये प्रेमवीर खुलेआम एकमेकांचे चुंबन घेत आहेत.
- काही प्रवाशांनी आपल्‍या सिट खाली खाद्यपदार्थ फेकून दिलेत.
- काही सिट मागून पुढच्‍या प्रवाशाला पायाने त्रास देत आहेत.

होतो इतर प्रवाशांना त्रास-

- या सगळ्या प्रकारामुळे इतर प्रवाशांना त्रास होतो.
- परंतु, या लोकांना त्‍याचे काहीही घेणे- देणे नसते.

पुढे स्‍लाईड्सवर पाहा, विमानप्रवासात केलेला वात्रटपणा...

X
झोप बाळा झोप, आपले गाव आले की तुला उठवेन, असेच हा प्रवासी त्‍यांच्‍या मांडीवर झोपलेल्‍याला म्‍हणत असेल का ?झोप बाळा झोप, आपले गाव आले की तुला उठवेन, असेच हा प्रवासी त्‍यांच्‍या मांडीवर झोपलेल्‍याला म्‍हणत असेल का ?
आपल्‍या सहप्रवाशासोबत घेतलेली सेल्‍फी.आपल्‍या सहप्रवाशासोबत घेतलेली सेल्‍फी.
आजूबाजूला इतरही लोक आहेत, याचा यांना विसर पडला.आजूबाजूला इतरही लोक आहेत, याचा यांना विसर पडला.
उभे राहून चर्चा करताना प्रवासी...उभे राहून चर्चा करताना प्रवासी...
किमान प्रवासात तरी व्‍यवस्थित कपडे घालून यावेत.किमान प्रवासात तरी व्‍यवस्थित कपडे घालून यावेत.
प्‍लेनमध्‍ये पसरलेली घाण.प्‍लेनमध्‍ये पसरलेली घाण.
पाठीमागून पाय मारून त्रास देतानापाठीमागून पाय मारून त्रास देताना
आता मागच्‍या प्रवाशाने टीव्‍ही कसा पाहावा ?आता मागच्‍या प्रवाशाने टीव्‍ही कसा पाहावा ?
टॉयलेट आहे की कचरा पेटीटॉयलेट आहे की कचरा पेटी
आपल्‍यामुळे दुसऱ्याला त्रास होत आहे, याचे अनेक जणांना भानच राहत नाही.आपल्‍यामुळे दुसऱ्याला त्रास होत आहे, याचे अनेक जणांना भानच राहत नाही.
सामान ठेवण्‍याच्‍या जागेवर हे काय ठेवले.सामान ठेवण्‍याच्‍या जागेवर हे काय ठेवले.
खिडकीला पाय लावून झोपलेला प्रवासी.खिडकीला पाय लावून झोपलेला प्रवासी.
आपल्‍यामुळे दुसऱ्याला त्रास होत आहे, याचे अनेक जणांना भानच राहत नाही.आपल्‍यामुळे दुसऱ्याला त्रास होत आहे, याचे अनेक जणांना भानच राहत नाही.
आजूबाजूला इतरही प्रवासी आहेत, याचा विसर या महिलेला पडला वाटतं.आजूबाजूला इतरही प्रवासी आहेत, याचा विसर या महिलेला पडला वाटतं.
छताला पाय लावून झोपलेला प्रवासी.छताला पाय लावून झोपलेला प्रवासी.
अस्‍तावस्‍थ टाकलेले वर्तमानपत्रअस्‍तावस्‍थ टाकलेले वर्तमानपत्र
खाली टाकलेले खाद्यपदार्थखाली टाकलेले खाद्यपदार्थ
सिटवर टाकलेले खाद्यपदार्थ.सिटवर टाकलेले खाद्यपदार्थ.
आपल्‍या सिटजवळच ब्रश करताना एक प्रवासी.आपल्‍या सिटजवळच ब्रश करताना एक प्रवासी.
हा प्‍लेनमध्‍ये बसला की आणखी कुठे ?हा प्‍लेनमध्‍ये बसला की आणखी कुठे ?
थंडीपासून बचाव करण्‍यासाठी विमानात देशी जुगाड.थंडीपासून बचाव करण्‍यासाठी विमानात देशी जुगाड.
येथे कचराकुंडीच केली आहे.येथे कचराकुंडीच केली आहे.
कशी दिली आहे ठेऊन...कशी दिली आहे ठेऊन...
आता हा प्राणी विमानात योगा करतोय काय?आता हा प्राणी विमानात योगा करतोय काय?
हा पाय वर अडकवतोय काय आता?हा पाय वर अडकवतोय काय आता?
COMMENT