Funny: च्यामारी......पगार बी / Funny: च्यामारी......पगार बी मिळणार व्हय?

Jul 20,2015 01:20:00 PM IST
पांडूला गर्ल्स हॉस्टेल मध्ये नोकरी मिळाली...
.
.
2 महिन्यांनंतर हॉस्टेल च्या मालकाने पांडूला बोलावले,
आणि विचारले ,'तू पगार घ्यायला का येत नाहीस???'
.
.
पांडू : च्यामारी......प गार बी मिळणार व्हय????
X