FUNNY: आईचा पाेटभर / FUNNY: आईचा पाेटभर मार खाल्‍या नंत्‍तर आलेली चिंटूची प्रतिक्रीया वाचून पोटधरून हसाल

FUNNY: आईचा पाेटभर मार खाल्‍या नंत्‍तर आलेली चिंटूची प्रतिक्रीया वाचून पोटधरून हसाल.चिंटूला त्याची आई बेदम मारते. पोट भर मार खाउन चिंटू बाहेर येतो आणी वडलांना विचारतो, बाबा तूम्ही पाकीस्ताना गेला होता काय? बाबा म्हणतात, नाही बाळमी महाराष्ट्राच्या बाहेर सुध्दा गेलो नाही. त्‍यावर दिलेली चिंटूची प्रतिक्रीया वाचून पोटधरून हसाल.

Mar 17,2018 12:14:00 AM IST

चिंटूला त्याची आई बेदम मारते. पोट भर मार खाउन चिंटू बाहेर येतो आणी वडलांना विचारतो, बाबा तूम्ही पाकीस्ताना गेला होता काय? बाबा म्हणतात, नाही बाळमी महाराष्ट्राच्या बाहेर सुध्दा गेलो नाही. त्‍यावर दिलेली चिंटूची प्रतिक्रीया वाचून पोटधरून हसाल.


आणखी हसवणारे जोक्‍स वाचण्‍यासाठी पुढील स्‍लाइडवर क्लिक करा...

X