Joke: लस्सी प्यायल्यानंतर / Joke: लस्सी प्यायल्यानंतर रागात काकांनी तांब्या फेकून दिला, वााचा भन्नाट विनोद

दिव्य मराठी वेब टीम

Oct 07,2015 05:42:00 PM IST
स्थळ-पुणे
सोसायटीतील खुस्सट जोशी काका नेहमी मुलांवर खेखसत असायचे. त्यामुळे सर्वच मुले वैतागून गेले होते.
एके दिवशी जोशी काका बंटीच्या घरी गेले.
जोशी काका: बाळा मला खुप तहान लागली आहे, जरा मला पाणी पाजतोस का??
बंटी: पाणी तर नाही आहे पण लस्सी आहे. चालेल का...??
जोशी काका(खुश होऊन) : हो हो, चालेल की...
बंटी लस्सी घेऊन येतो आणि जोशी काका हावरटासारखे पाच तांबे लस्सी पितात
जोशी काकाः बंटी, तुमच्या घरात कोणी लस्सी पित नाही का रे...??
बंटी: पितात तर, सर्वच जण पितात. मात्र आज लस्सीमध्ये उंदीर पडून मेला होता.
जोशी काका : संतापून हाता मधला तांब्या जोरात जमीनीवर फेकून देतात.
बंटी (रडत रडत): मम्मी ह्या काकांनी आपला तांब्या फोडला, आता आपण Toilet la काय घेऊन जायचे....??
जोशी काका अजूनही उलट्या करत आहेत..
X
COMMENT