Home | Jokes | Daily Jokes | Couple | Funny Marathi Couple Joke In Divya Marathi

Joke: ऐ काळतोंडे... मी chinese मध्ये सांगतोय का, वाचा आणि खळखळून हसा

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Mar 10, 2017, 10:00 AM IST

जानु, आज बाबा माझ्यावर खुप ओरडले, मार्क कमी मिळाल्यामुळे... BF:अग, ओरडणारच.... बाबा आहोत तुझे... GF: अरे पण, एवढ कोण ओरडत का????😠😠 BF: जाउ दे ना.... तु विचार नको करु... बाबा आहेत तुझे .... GF: या आगोदर त्यांनी कधीच रागावल नाही एवढ.... पण आज अतिच रागावले..😠😠

 • Funny Marathi Couple Joke In Divya Marathi
  जानु, आज बाबा माझ्यावर खुप ओरडले, मार्क कमी मिळाल्यामुळे...
  BF:अग, ओरडणारच.... बाबा आहोत तुझे...
  GF: अरे पण, एवढ कोण ओरडत का????😠😠
  BF: जाउ दे ना.... तु विचार नको करु... बाबा आहेत तुझे ....
  GF: या आगोदर त्यांनी कधीच रागावल नाही एवढ....
  पण आज अतिच रागावले..😠😠
  BF: काळजी आहे तुझी म्हणुन रागावतात.... बाबा आहेत तुझे..
  GF : तरी पण एवढ ऱागवायच का??😠😠
  BF: च्यामायला तुझ्या बापाच्या...😡😡😡
  माझ्या जानुला रागावतो.....😡😡
  टकला, काऴतोंडा......😡😡
  बघतोच त्याला....
  GF: अस का बोलतोस त्यांना?? बाबा आहेत ते माझे......😢😢😢😢😢
  BF: ऐ काळतोंडे ...... मगापासुन काय chinese मधे सांगतोय का मी... बाबा आहेत तुझे....😅😅

Trending