Jokes: जेव्हा बायको / Jokes: जेव्हा बायको नवऱ्याला रात्री गदागदा हालवून उठवते....

May 27,2015 12:40:00 PM IST
रात्रीचे अडीच वाजलेले असतात.
बायको नवर्‍याला गदागदा हलवून झोपेतून जागं करते.
नवरा गाढ झोपेतून खडबडून जागा होतो.
नवरा : काय झालं? काय झालं?
बायको : काही नाही. तुम्ही आज झोपेची गोळी खायला विसरलात. आधी गोळी घ्या
न मग झोपा.
X