Home | Jokes | Daily Jokes | Other Jokes | Funny Women Talk On Phone Marathi Jokes 2 In Divya Marathi

JOKE: तू मधूराच बोलतेयस ना ? वाचा भन्नाट जोक! एकदा वाचाल शंभरदा हसाल..

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Sep 23, 2016, 03:32 PM IST

मुलगी - हॅल्लो.... हॅल्लो.... मम्मी - हां हॅल्लो.... मुलगी - हॅल्लो, मम्मी मी बोलतेय. मम्मी - अग बोल आणि आवाजाला काय झालय तुझ्या ? मुलगी - बसलाय.

 • Funny Women Talk On Phone Marathi Jokes 2 In Divya Marathi
  मुलगी - हॅल्लो.... हॅल्लो....
  मम्मी - हां हॅल्लो....
  मुलगी - हॅल्लो, मम्मी मी बोलतेय.
  मम्मी - अग बोल आणि आवाजाला काय झालय तुझ्या ?
  मुलगी - बसलाय.
  मम्मी - कशाने गं ?
  मुलगी - आईसक्रिम
  मम्मी - मग काही घेतलस की नाही ?
  मुलगी - घेतलं ना. दुसरं आईसक्रिम.... म्हटलं काट्यानेच काटा काढावा.
  मम्मी - सुपीक आहेस हो, आज अचानक कसा काय फोन केलास ?
  मुलगी - अग, 'करेन करेन'म्हणत होते. जमलंच नाही. तसं आताच कळलंय, यापुढे आमचं बिल कंपनी भरणार म्हणून. तसा केला फोन.
  मम्मी - खरंच की काय ?
  मुलगी - मग. हवं तेवढं बोलू. फुल्ल टॉकटाईम आहे.
  मम्मी - बरं, तू कशी आहेस ?
  मुलगी - कशी काय ? तशीच आहे. पाच फुट दोन इंच, रंग गोरा....
  मम्मी - अग कशी म्हणजे ....मजेत आहेस ना ?
  मुलगी - अगदी मजेत.
  मम्मी - आणि जावईबापू काय. म्हणताहेत ?
  मुलगी - कुठे काय म्हणतोय तो ? घरात असला तर म्हणेल ना ?
  मम्मी - देवा, तुझी सेकंड लेंग्वेज निदान मराठी घ्यायला हवी होती. कसे आहेत जावईबापू ? मजेत आहेत ना ?
  मुलगी - काय माहीत. असेल कदाचित. त्याचा ना एक प्राँब्लेमच झालाय.
  मम्मी - काय गं, काय झालं ?
  मुलगी - कसं सांगू ? लाज वाटते बघ सांगायला.
  मम्मी - अरे देवा, असं झालंय तरी काय ?
  मुलगी - अग त्याला ना.... अॅसिडीटी झालीय.
  मम्मी - अॅसिडीटी ?
  मुलगी - हो ना.... त्याला हा प्राँब्लेम छोटाच वाटतो पण मला किती मोठा प्राँब्लेम होतो म्हणून सांगू ?
  मम्मी - तुला कसला ग प्राँब्लेम ?
  मुलगी - अगं, हा कायम पोट धरून, आणि मी नाक धरून.
  मम्मी - पण अचानक अॅसिडीटी कशी काय झालीय ?
  मुलगी - काही नाही ग... हा सगळा बाहेर ख्यालीपणाचा परिणाम
  मम्मी - अगं, काय बोलतेस काय तू ?
  मुलगी - खरं तेच सांगतेय.
  मम्मी - इतक्या कॅज्युअली कसं काय बोलू शकतेस ?
  मुलगी - आता जे आहे ते आहे. सांगायला लाज कसली ?
  मम्मी - म्हणजे तुला त्याचा हा बाहेरख्यालीपणा चालतो ?
  मुलगी - नाईलाज आहे गं माझा. मी तरी काय करू ? मला नाही जमत.... सकाळी सकाळी उठायला.... डबा बनवायला....
  मम्मी - आता हा डबा कुठे आला मध्येच ?
  मुलगी - अग, मी जेवणाचा डबा
  बनवून देत नाही म्हणून तर तो....
  मम्मी - तुला हे बोलवतं तरी कसं ? एवढ्याश्या कारणांमुळे तो दुसर्या बायकांकडे जातो आणि तू....
  मुलगी - अग मीच सांगितल त्याला. जा म्हणून.
  मम्मी - तू ?
  मुलगी - घरगुती जेवण असतं ... त्या बायकांकडे. पण याला काही स्वतःची अक्कल आहे की नाही ? रोज रोज ती करी, बिर्याणी कशाला खायची ? असलं चमचमीत खाल्ल्यावर होणारच ना अॅसिडीटी.
  मम्मी - तू काय बोलतेयस हेच मला कळत नाही.
  मुलगी - अगं, असं उठसुठ बाहेर खाल्लं तर मग दुसरं काय होणार ?
  मम्मी - याला तू बाहेरख्यालीपणा म्हणतेस ?
  मुलगी - असं काय करतेस ? तुझं मराठी एकदम विक झालय बघ. बाहेर खाण्याला हाच शब्द आहे मराठीत.
  मम्मी - कळलं तुझ ज्ञान. एक काम कर, रोज त्याला दुध देत जा.
  मुलगी - चल.... काहीतरीच काय ? दुध प्यायला तो काय कुक्कुलं बाळ आहे ?
  मम्मी - अगं, माझ्या बाये, थंड दुध देत जा. त्याने अॅसिडीटी कमी होईल. अजून काही प्रोब्लेम नाही ना ?
  मुलगी - नाही कसा ? हल्ली फारच आंबटशौकीन झालय तो.
  मम्मी - अरे देवा, हे आता काय नवीन ?
  मुलगी - हो ना. परवा कैर्या घेऊन आला, काल आवळे आणि आज लिंबू आणणार आहे म्हणे. लोणचं कर म्हणतो ? मला कुठे येतंय ते ? आंबटशौकीन कुठचा !
  मम्मी - माझ्याकडे पाठव.
  मुलगी - त्याला ?
  मम्मी - गधडे, कैर्या, आवळे माझ्याकडे पाठव. मी देईन लोणचं बनवून.
  मुलगी - तुला कुठे येतं लोणचं बनवायला ? आपल्याकडे तर जेवणसुद्धा बाबाच बनवतात. लोणचं बनवायला शिकले की काय ते ?
  मम्मी - बाबा ? अग तुझे बाबा जाऊन चार वर्षं झाली ? विसरलीस की काय ? तू मधूराच बोलतेयस ना ?
  मुलगी - नाही.... मी माधूरी.... अय्या, राँग नंबर लागला वाटतं.. सॉरी हं.... मधुराच्या मम्मी....

Trending