जेव्हा संता द्राक्ष / जेव्हा संता द्राक्ष विकायला बसला तेव्हा...

दिव्य मराठी वेब टीम

Jun 09,2015 04:18:00 PM IST
संता द्राक्षं विकायला बसला होता.
टोपलीत दाक्षं असताना संता मात्र ‘बटाटे घ्या, बटाटे घ्या’ असं ओरडत होता.
तिथून जाणा-या बंतानं संताला पाहिलं आणि त्याला आश्चर्य वाटलं.
बंता : अरे तू द्राक्षं विकायला बसलायस आणि ‘बटाटे घ्या, बटाटे घ्या’ का ओरडत सुटलायस?
संता : शू…. हळू बोल. माशा ऐकतील ना.
X
COMMENT