बंता म्हणाला अरे / बंता म्हणाला अरे वेड्या डिक्शनरी घ्यायच्या आधी बघायचं ना

दिव्य मराठी वेब टीम

Jun 09,2015 04:09:00 PM IST

संता मोठ्या गर्वाने आणि अभिमानाने बंताला सांगत होता,

‘अशक्य’ हा शब्दमाझ्या डिक्शनरीतच नाही ”

बंताने एक मिनीट विचार केला

आणि मग म्हणाला, ” अरे वेड्या मग डिक्शनरी विकत घ्यायच्या आधीच बघायचं नं…

आताबोंब मारुन काय उपयोग’

X
COMMENT