Home | Humor | Funny Jokes Pics Shared On WhatsApp/Social Sites

JOKES: पत्नीने पतीला विचारले..' एव्हरेस्ट सर केल्यावर तुम्ही काय कराल? तो म्हणाला...

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Aug 22, 2017, 04:50 PM IST

चहाचे काही घोट काम करण्यासाठी आपल्यात नवा उत्साह निर्माण करतात अगदी तसेच काही विनोदही आपल्यात नवचैतन्य निर्माण करतात.

  • Funny Jokes Pics Shared On WhatsApp/Social Sites
    मुंबई- चहाचे काही घोट काम करण्यासाठी आपल्यात नवा उत्साह निर्माण करतात अगदी तसेच काही विनोदही आपल्यात नवचैतन्य निर्माण करतात. असेच काही विनोद आम्ही आपल्यासाठी घेवून आलो आहोत. या विनोदांमुळे तुम्ही खूपच हसाल आणि तुमच्यात नवी ऊर्जाही संचारेल.
    पुढील स्लाईडवर वाचा असेच काही विनोद...

  • Funny Jokes Pics Shared On WhatsApp/Social Sites
  • Funny Jokes Pics Shared On WhatsApp/Social Sites
  • Funny Jokes Pics Shared On WhatsApp/Social Sites
  • Funny Jokes Pics Shared On WhatsApp/Social Sites
  • Funny Jokes Pics Shared On WhatsApp/Social Sites

Trending