Home | Jeevan Mantra | Adhyatam | Unknown Facts About Death As Per Garud Puran

कोणाचा मृत्यू कसा होऊ शकतो, या 3 गोष्टींवरून लगेच समजू शकते

जीवनमंत्र डेस्क | Update - Dec 19, 2017, 11:52 AM IST

हिंदू धर्मानुसार जीवनात चांगल्या-वाईट कर्मानुसार सुख, दुःख प्राप्त होतात, ठीक त्याचप्रमाणे सत्कर्म आणि दुष्कर्मानुसार आप

  • Unknown Facts About Death As Per Garud Puran

    हिंदू धर्मानुसार जीवनात चांगल्या-वाईट कर्मानुसार सुख, दुःख प्राप्त होतात, ठीक त्याचप्रमाणे सत्कर्म आणि दुष्कर्मानुसार आपला मृत्यू नियत होतो. सोप्या शब्दामध्ये सांगायचे झाल्यास याला सद्गती आणि दुर्गती संबोधले जाते. मृत्यूशी संबंधित अनेक गोष्टींचा उल्लेख शास्त्र आणि पुराणांमध्ये करण्यात आला आहे. या आधारे आम्ही तुम्हाला मृत्यूशी संबंधित 3 खास गोष्टी सांगत आहोत. यावरून एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू कसा होऊ शकते हे समजते.


    पुढील फोटोंवर क्लिक करा आणि जाणून घ्या, कोणाचा मृत्यू कशाप्रकारे होतो....

  • Unknown Facts About Death As Per Garud Puran
  • Unknown Facts About Death As Per Garud Puran
  • Unknown Facts About Death As Per Garud Puran

Trending