Home | Jeevan Mantra | Adhyatam | Basic Rules For Life According To Shukracharya

परस्त्री विषयी हा 1 विचार केल्याने सुरु होतो मनुष्याचा वाईट काळ

जीवनमंत्र डेस्क | Update - Dec 08, 2017, 12:05 AM IST

अनेक लोकांना काही गोष्टींची सवय असते, याच सवयी हळूहळू अंगवळणी पडतात. मनुष्याला सामान्य वाटणाऱ्या काही सवयीसुद्धा तुमच्या

 • Basic Rules For Life According To Shukracharya

  अनेक लोकांना काही गोष्टींची सवय असते, याच सवयी हळूहळू अंगवळणी पडतात. मनुष्याला सामान्य वाटणाऱ्या काही सवयीसुद्धा तुमच्या कुळाचा नाश करू शकतात. शुक्रनीतीमध्ये 4 अशाच सवयींविषयी सांगितले आहे, ज्यापासून प्रत्येकाने दूर राहावे.


  श्लोक-
  अनृतात् पारदार्याच्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणात्।
  अगोत्रधर्माचरणात् क्षिप्रं नश्यति वै कुलम्।।


  या श्लोकाच्या माध्यमातून पुढे जाणून घ्या, कोणत्या आहेत या सवयी...

 • Basic Rules For Life According To Shukracharya
 • Basic Rules For Life According To Shukracharya
 • Basic Rules For Life According To Shukracharya

Trending