Home | Jeevan Mantra | Adhyatam | Worship Tips In marathi, Tips To Get Blessing Of God

नाण्यावर ठेवावी सुपारी, पूजेमध्ये या वस्तू जमिनीवर ठेवू नयेत

जीवनमंत्र डेस्क | Update - Nov 06, 2017, 11:36 AM IST

ब्रह्मवैवर्त पुराण हे वैष्णव पुराण आहे. या पुराणामध्ये चार खंड आहेत. पहिले खंड ब्रह्म खंड, दुसरे प्रकृती खंड, तिसरे गणपत

  • Worship Tips In marathi, Tips To Get Blessing Of God
    ब्रह्मवैवर्त पुराण हे वैष्णव पुराण आहे. या पुराणामध्ये चार खंड आहेत. पहिले खंड ब्रह्म खंड, दुसरे प्रकृती खंड, तिसरे गणपती खंड आणि चौथा श्रीकृष्ण खंड. या पुराणामध्ये पूजा-पाठ आणि सुखी जीवनाचे काही खास सूत्र सांगण्यात आले आहेत. येथे जाणून घ्या, ब्रह्मवैवर्त पुराणानुसार पूजेमध्ये कोणकोणत्या वस्तू थेट जमिनीवर ठेवू नयेत...

  • Worship Tips In marathi, Tips To Get Blessing Of God
  • Worship Tips In marathi, Tips To Get Blessing Of God
  • Worship Tips In marathi, Tips To Get Blessing Of God
  • Worship Tips In marathi, Tips To Get Blessing Of God
  • Worship Tips In marathi, Tips To Get Blessing Of God
  • Worship Tips In marathi, Tips To Get Blessing Of God
  • Worship Tips In marathi, Tips To Get Blessing Of God

Trending