Home | Jeevan Mantra | Adhyatam | Kapurvgoram Karnavtaram Shiv Mantra And Meaning

या मंत्राचा उच्चार प्रत्येक पूजेमध्ये होतो, महादेव दूर करतात अडचणी

जीवनमंत्र डेस्क | Update - Nov 07, 2017, 07:00 AM IST

कोणत्याही मंदिरात किंवा आपल्या घरात जेव्हा पुजापाठ होतो तेव्हा काही मंत्रांचा जप करणे अनिवार्य असते.

 • Kapurvgoram Karnavtaram Shiv Mantra And Meaning
  कोणत्याही मंदिरात किंवा आपल्या घरात जेव्हा पुजापाठ होतो तेव्हा काही मंत्रांचा जप करणे अनिवार्य असते. सर्व देवी-देवतांचे मंत्र वेगवेगळे आहेत. परंतु जेव्हा आरती पूर्ण होते तेव्हा हा मंत्र विशेषतः म्हटला जातो...

  कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।
  सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे भबं भवानीसहितं नमामि।।

  या मंत्राचा अर्थ
  या मंत्राने महादेवाची स्तुती केली जाते.
  कर्पूरगौरं - कर्पूरसारखे गौर वर्णाचे.
  करुणावतारं - करुणाचे जे साक्षात अवतार आहेत.
  संसारसारं - समस्त सृष्टिचे जे सार आहेत.
  भुजगेंद्रहारम् - याचा अर्थ जे सापाला हाराच्या रुपात धारण करतात.
  सदा वसतं हृदयाविन्दे भवंभावनी सहितं नमामि - याचा अर्थ, जे महादेव, पार्वतीसोबतच सदैव माझ्या हृदयात निवास करतात, त्यांना माझे वंदन आहे.

  मंत्राचा पुर्ण अर्थ
  ज्यांचा वर्ण कर्पूरसारखा आहे, जे करुणेचा अवतार आहे, संसाराचे सार आहेत आणि भुजंगाचा हार धारण करतात, ते महादेव, माता भवानीसोबत माझ्या हृदयात निवास करता त्यांना माझे वंदन आहे.

Trending