Home | Jeevan Mantra | Disha Jeevanachi | Life Management Of Shukra Niti

हे 4 काम करताच सुरु होतो व्यक्तीचा वाईट काळ

यूटिलिटी डेस्क | Update - Mar 13, 2018, 01:47 PM IST

अनेक लोकांना काही गोष्टींची सवय असते, याच सवयी हळूहळू अंगवळणी पडतात. मनुष्याला सामान्य वाटणाऱ्या काही

 • Life Management Of Shukra Niti

  अनेक लोकांना काही गोष्टींची सवय असते, याच सवयी हळूहळू अंगवळणी पडतात. मनुष्याला सामान्य वाटणाऱ्या काही सवयीसुद्धा तुमच्या कुळाचा नाश करू शकतात. शुक्रनीतीमध्ये 4 अशाच सवयींविषयी सांगितले आहे, ज्यापासून प्रत्येकाने दूर राहावे.


  श्लोक-
  अनृतात् पारदार्याच्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणात्।
  अगोत्रधर्माचरणात् क्षिप्रं नश्यति वै कुलम्।।


  या श्लोकाच्या माध्यमातून पुढे जाणून घ्या, कोणत्या आहेत या सवयी...

 • Life Management Of Shukra Niti
 • Life Management Of Shukra Niti
 • Life Management Of Shukra Niti
 • Life Management Of Shukra Niti

Trending