Home | Jeevan Mantra | Disha Jeevanachi | rahim tips for successful life

तुमच्या Life मधील सर्व अडचणी दूर करू शकतात रहिमचे हे खास दोहे

रिलिजन डेस्क | Update - May 24, 2018, 02:59 PM IST

मुघल बादशाह हुमायुंच्या मृत्युच्या वेळी जलाल (अकबर) खूप छोटे होते. हुमायुंनंतर बैरमखां यांनी अकबरचे संगोपन केले.

  • rahim tips for successful life

    मुघल बादशाह हुमायुंच्या मृत्युच्या वेळी जलाल (अकबर) खूप छोटे होते. हुमायुंनंतर बैरमखां यांनी अकबरचे संगोपन केले. बैरमखां यांच्या मृत्युनंतर त्यांचा मुलगा रहिमला अकबराने आश्रय दिला. रहिम बादशाह अकबरच्या खूप जवळ होता आणि पुढे चालून रहिम यांनी असे दोहे रचले, ज्यामुळे लोकांचा आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला.


    /> पुढील स्लाईड्सवर जाणून घ्या, आयुष्याचा सार सांगणारे काही दोहे आणि त्यांचे अर्थ....

  • rahim tips for successful life
  • rahim tips for successful life
  • rahim tips for successful life
  • rahim tips for successful life
  • rahim tips for successful life

Trending