Home | Jeevan Mantra | Disha Jeevanachi | Life Management of garud puraan

7 संकेत : जे सांगू शकतात तुमच्याशी कोण बोलत आहे खोटं आणि खरं

रिलिजन डेस्क | Update - May 08, 2018, 09:39 AM IST

आपल्यासोबत कोणता व्यक्ती खरं बोलतोय आणि कोणता खोटं, हे माहीत करणे अशक्य आहे. कोणाच्या मनात काय चालु

 • Life Management of garud puraan

  आपल्यासोबत कोणता व्यक्ती खरं बोलतोय आणि कोणता खोटं, हे माहीत करणे अशक्य आहे. कोणाच्या मनात काय चालु आहे आणि कोण आपल्यापासुन एखादी गोष्ट लपवत आहे, हे आपल्याला माहीती करुन घ्यायचे असते परंतु कळु शकत नाही. गरुड पुराणानुसार कोणता व्यक्ती खरे बोलतो आणि कोण खोटे किंवा एखाद्याच्या मनात काय चालु आहे. हे जाणुन घेण्यासाठी शरीराशी संबंधीत काही गोष्टींवर लक्ष देणे आवश्यक असते. त्यानुसार 7 संकेत लक्षात घेऊन व्यक्तिच्या मनातील गोष्टी समजता येऊ शकतात. तो श्लोक या प्रमाणे आहे.


  अकारैरिंगितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च।
  नेत्रवक्त्रविकाराभ्यां लक्ष्यतेर्न्गतं मनः।।


  याचा अर्थ म्हणजे 1. शरीराचा आकार, 2. संकेत, 3. गति, 4. चेष्टा, 5. वाणी, 6. नेत्र आणि 7 चेह-यावरील हावभावांनी कोणत्याही प्रकारची मनातली गोष्ट ओळखता येऊ शकते.


  1. शरीराचा आकार- बांधा
  जेव्हा तुम्ही एखाद्या स्त्री अथवा पुरुषासोबत एखाद्या खास विषयावर बोलत आसता, तेव्हा त्यांच्या शरीराचा बांधा कसा आहे, त्यावरुन तुम्ही त्यांच्या मनातील गोष्ट ओळखु शकता. जर तो आपल्या गोष्टीच्या बाबतीत गंभीर नाही किंवा खोटे बोलत आहे तेव्हा त्याचे खांदे वाकलेले असु शकता. जर तो खुर्चीवर बसलेला असेल तर, तो अगदी आरामात बसलेला असेल. यामुळे त्याच्या बांध्यात तुम्हाला थोडा फरक जाणवेल. हा फरक लक्षात घेऊन तुम्ही अंदाज लावु शकता की, समोरचा व्यक्ती तुमच्या विषयी काय विचार करत आहे.


  2. संकेत- शरीराच्या बदलणा-या मुद्रा
  अनेक लोकांना सवय असते की, ते जेव्हा दुस-याची गोष्ट ऐकता तेव्हा ते दोन्ही किंवा एक हात हलवतात. पायावर पाय ठेवतात. असे होणे सामान्य गोष्ट आहे. परंतु तोच व्यक्ती जेव्हा खोटे बोलतो किंवा एखादी गोष्ट लपवतो तेव्हा या संकेतांमध्ये बदल होतात. या बदलांचे निरिक्षण करुन माहीत होऊ शकते की, तो व्यक्ती खोटे बोलतोय का खरे.


  पुढील स्लाईडवर वाचा... इतर 5 संकेतांविषयी...

 • Life Management of garud puraan

  3. गती- घाई किंवा शरीराची सुस्ती
  एखाद्या सोबत खोटे बोलताना किंवा एखादी गोष्ट लपवताना शरीराच्या गतिमध्ये परिवर्तन शक्य आहे. शरीर उतावीळ, घाई किंवा सुस्ती हे संकेत पाहील्याने माहीत होऊ शकते की, समोरचा व्यक्ती आपल्या गोष्टीसाठी किती गंभीर आहे. तो आपल्या गोष्टींवर विचार करत आहे का, की एका कानाने ऐकूण दुस-या कानाने सोडून देत आहे. जर आपण बोलताना एखादा व्यक्ती एकदम सुस्त दिसतोय तर समजुन घ्या की, तो आपल्याला टाळत आहे. किंवा आल्यासोबत खोटे बोलत आहे.
   

  पुढील स्लाईडवर वाचा...चेष्टा आणि क्रिया...

 • Life Management of garud puraan

  4. चेष्टा आणि क्रिया
  एखाद्यासोबत खोटे बोलताना किंवा गोष्ट लपवताा तुमचे शरीर अचानक काही अशा क्रिया करते जे सामान्यपणे करत नाही. या गोष्टींवर निरिक्षण करुन कोणताही व्यक्ती जाणुन घेऊ शकतो की, तुम्ही त्याच्यापासुन एखादी गोष्ट लपवत आहात किंवा खोटे बोलत आहात. खरेतर या गोष्टी समजेने खुप अवघड असेत. यासाठी व्यक्तीच्या व्यवहाराविषयी पुर्ण माहीती असणे आवश्यक असते.
   

  पुढील स्लाईडवर वाचा...बोलणे- आवाजाचा चढ-उतार किंवा गोंधळणे

 • Life Management of garud puraan

  5. बोलणे- आवाजाचा चढ-उतार किंवा गोंधळणे
  एखादा व्यक्ती बोलताना एखादी गोष्ट लपवत असेल तर तो बोलताना थोडा गोंधळतो. त्याच्या आवाजात असामान्य चढ-उतार असु शकता. त्या व्यक्तीच्या बोलण्याच्या पध्दतीवरुन तुम्ही ओळखु शकता की, तो खरे बोलत आहे की खोटे किंवा त्याच्या मनात काय आहे.
   

  पुढील स्लाईडवर वाचा...डोळे - डोळ्यांची गती, भाव किंवा हालचाल

 • Life Management of garud puraan

  6. डोळे - डोळ्यांची गती, भाव किंवा हालचाल
  एखादी गोष्ट लपवताना किंवा खोटे बोलताना डोळ्याच्या हालचालीत परिवर्तन येणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे. एखादा व्यक्ती जेव्हा खोटे बोलतो तेव्हा त्याची नजर खाली असते किंवा तो दुसरीकडेच पाहतो. कधी तो वर पाहतो तर कधी डावी-उजवी कडे पाहतो. बोलताना तो नजर मिळवत नाही. जर एखादा व्यक्ती तुम्हाला खरे बोलतो तर तो नजर मिळवुन बोलतो.


  7. चेह-याचे हाव-भाव
  प्रत्येक व्यक्तीचे हाव-भाव बोलताना बदलत असतात. जेव्हा एखादा व्यक्ती आपल्या सोबत खोटे बोलत असेल किंवा एखादी गोष्ट लपवत असेल तर त्यांच्या चेह-यावरील हावभाव पाहुन अंदाज लावता येतो. जो व्यक्ति खोटे बोलतो त्यांच्या चेह-यावर भीती किंवा अस्वस्थता दिसते. चेह-यावरील बदलते हावभाव पाहुन तुम्हाला माहीती होऊ शकते की, तो खरे बोलतोय का खोटे बोलतोय.

Trending