Home »Jeevan Mantra »Disha Jeevanachi» Chanakya Niti We Should Not Live In Unknown Person's Home Because

PHOTOS : मूर्खपणा आणि तारुण्यापेक्षाही घातक आहे ही गोष्ट

धर्म डेस्क. उज्जैन | Feb 05, 2013, 16:17 PM IST

कष्ट, दु:ख, अडचणी या सतत येत असतात. या प्रकारच्या काही गोष्टींवर आपले काहीही नियंत्रण नसते तर काही गोष्टी मात्र आपल्या कर्मानेच उत्पन्न होत असतात. आपण जाणते-अजाणतेपणी अशी काही कामे करतो की भविष्यात ती कामे आपल्यासमोर अडचणी बनून येतात.

Next Article

Recommended