Home »Jeevan Mantra »Junior Jeevan Mantra» Lizard Is Also Predicted, Know Omen-Bad Omen

PHOTOS : भविष्यात घडणा-या चांगल्या वाईट घटनांची पालही करते भविष्यवाणी

धर्म डेस्क. उज्जैन | Jan 18, 2013, 14:01 PM IST

निसर्गाने भविष्यात घडणा-या चांगल्या वाईट घटनांची माणसाला पूर्व कल्पना यावी यासाठी बरेच माध्यमं तयार केली आहेत. पशु-पक्षी,जीव-जंतू त्याच माध्यमांपैकी एक आहे. यांच्या माध्यमातून माणसाला भविष्यात येणा-या संकटांच्या पूर्व कल्पनांशी अवगत केले जाते. घरात आढळणारी पाल देखील भविष्यात घडणा-या घटनांचे संकेत देत असते. जाणून घ्या कशा प्रकारे पाल भविष्यात घडणा-या घटनांचे संकेत देते...

Next Article

Recommended