12 ज्योतिर्लिंग आणि / 12 ज्योतिर्लिंग आणि त्यांच्या या 12 खास गोष्टी माहिती आहेत का तुम्हाला

श्रावण महिन्यात महादेवाच्या 12 ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन करणारा व्यक्ती सर्वात जास्त भाग्यशाली ठरतो.

जीवनमंत्र डेस्क

Aug 14,2017 01:53:00 PM IST
श्रावण महिन्यात महादेवाच्या 12 ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन करणारा व्यक्ती सर्वात जास्त भाग्यशाली ठरतो. मान्यतेनुसार या 12 ज्योतिर्लिंगांमध्ये सव्वात्त शिव ज्योती रूपात विराजमान आहेत. आज आम्ही तुम्हाला महादेवाच्या ज्योतिर्लिंगाच्या 12 खास गोष्टी सांगत आहोत.
X
COMMENT