Home »Jeevan Mantra »Arogya/Ayurved» Yoga: PICS: Beetroot Eat A Little Bit Every Day Will Meet These Amazing RESULTS

PHOTOS : रोज बिट खाल्याचे हे गजब फायदे तुम्हाला ठाऊक आहेत का ?

धर्म डेस्क, उज्जैन | Feb 20, 2013, 16:53 PM IST

बिटचे सेवन आपण सलाद किंवा ज्यूसच्या रुपात करत असतो. बिटच्या लाल रंगामुळे शरिरातील रक्तात वाढ होत असल्याचे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. मात्र बिट खाल्याचे आणखी बरेच फायदे असल्याचे ब-याच जणांना ठाऊक नाहीये.
आज आम्ही तुम्हाला बिटचे फायेद सांगत आहोत...

Next Article

Recommended