स्त्री असो वा / स्त्री असो वा पुरुष, प्रेम-प्रसंग अन् लग्नाविषयी सांगते ही रेषा, पाहा तुमच्याविषयी काय सांगते...

Oct 25,2018 12:05:00 AM IST

हस्तरेषा ज्योतिष शास्त्रानुसार सर्व लोकांच्या हातावर लग्न रेषा असते. काही लोकांच्या हातावर एकापेक्षा अधिक लग्न रेषा असतात. ही रेषा सांगते की, मनुष्याचे लग्न केव्हा होणार? का होणार नाही, वैवाहिक जीवन कसे राहील? लग्न व प्रेम प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रश्नांचे उत्तर या रेषेचा अभ्यास करून मिळू शकतात.

आपल्या हातावरील छोट्या छोट्या रेषांमध्ये सतत काहीतरी बदल होत असतात.परंतू काही विशिष्ट रेषांमध्ये कोणतेच बदल घडत नाहीत. यामध्ये आयुष्य रेषा, भाग्य रेषा, हृदय रेषा, मणिबंध, सूर्य रेषा आणि विवाह रेषा यांचा सामावेश आहे.

कुठे असते विवाह रेषा -
विवाह रेषा लिटिल फिंगर (करंगळी) च्या खालच्या बाजूला असते. काही लोकांच्या हातावर एक विवाह रेषा असते तर, काहींच्या हातावर एकापेक्षा जास्त. करंगळीच्या खाली असलेल्या भागाला बुध पर्वत असे म्हणतात. तेथे असलेल्या रेषांना विवाह रेषा म्हणतात.


1- हातावर एकापेक्षा जास्त विवाह रेषा प्रेम संबंधाच्या संख्येकडे इशारा करतात. तसेच ही रेषा तुमचे वैवाहिक जीवन कसे राहील हेही सांगते. रेषा जर खालील बाजूस जास्त झुकलेल्या असतील तर वैवाहिक जीवनात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.


2-जर एखाद्या व्यक्तीच्या दोन्ही हातावर विवाह रेषेचा सुरुवातीलाच दोन शाखा असतील तर त्या व्यक्तीचे लग्न मोडण्याची भीती राहते.


3-जर एखाद्या स्त्रीच्या हातावारिक विवाह रेषेच्या सुरुवातीला द्वीपचे चिन्ह असेल तर लग्न धोक्याने होण्याची शक्यता असते. तसेच हे चिन्ह जोडीदाराच्या खराब आरोग्याकडे इशारा करते.

पुढे जाणून घ्या, विवाह रेषेशी संबंधित खास गोष्टी...

4-जर एखाद्या व्यक्तीच्या हातावरील विवाह रेषा जास्त प्रमाणात खालील बाजूस झुकलेली असेल आणि हृदय रेषेला कापत खाली जात असेल तर हे शुभ लक्षण नाही. अशी रेषा असणार्या व्यक्तीचा जोडीदार त्याच्या अगोदर अनंतात विलीन(मृत्यू) होऊ शकतो. 5-जर एखाद्या व्यक्तीच्या हातावर विवाह रेषा लांब आणि सूर्य पर्वतापर्यंत जाणारी असेल तर हे संपन्न आणि समृद्ध जोडीदाराचे प्रतिक आहे. 6-जर बुध पर्वतावरून आलेली एखादी रेषा विवाह रेषेला कापत असेल तर व्यक्तीचे वैवाहिक जीवन अडचणींनी भरलेले राहते.7-विवाह रेषा तुटलेली असेल तर विवाह मोडण्याची शक्यता असते. यासाठी हातावरील इतर चिन्हांचा विचार करावा. 8- जर विवाह रेषेच्या शेवटी एखाद्या सापाच्या जीभेप्रमाणे समान दोन शाखा असतील तर पती-पत्नीमध्ये वैचारिक मतभेद निर्माण होऊ शकतात. 9-जर एखाद्या पुरुषाच्या डाव्या हातावर दोन विवाह रेषा आणि उजव्या हातावर एक विवाह रेषा असेल तर अशा लोकांची पत्नी श्रेष्ठ असते. या लोकांची पत्नी खूप प्रेम करणारी आणि पतीची काळजी घेणारी असते.10- जर उजव्या हातावर दोन विवाह रेषा आणि डाव्या हातावर एक रेषा असेल तर अशा लोकांची पत्नी पतीची जास्त काळजी घेणारी असते. 11-दोन्ही हातावरील रेषा समान लांबीच्या आणि समान शुभ लक्षणांच्या असतील तर अशा लोकांचे वैवाहिक जीवन सुखी राहते. 12- जर एखाद्या व्यक्तीच्या हातावरील विवाह रेषा वरच्या बाजूला वळलेली आणि करंगळीपर्यंत पोहचली असेल तर अशा व्यक्तीच्या विवाहामध्ये खूप अडचणी निर्माण होतात. सामन्यतः अशा प्रकारची विवाह रेषा असणार्या व्यक्तीचा विवाह होणे खूपच अवघड असते म्हणजे हे लोक अविवाहित राहण्याची शक्यता असते.13-जर विवाह रेषेच्या शेवटी त्रिशूळासारखे चिन्ह असेल तर व्यक्ती आपल्या जोडीदारावर खूप प्रेम करणारा असतो. हे प्रेम गरजेपेक्षा जास्त असते. काही वर्षांनंतर असा व्यक्ती जोडीदाराच्या संदर्भात उदासीन होऊ शकतो. 14- जर विवाह रेषेला एखादी उभी रेषा कापत असेल तर हा विवाहात उशीर आणि बाधांचा संकेत आहे. 15-हाताच्या वरच्या बाजूस वळलेली रेषा शुभ मानली जात नाही. अशी रेषा असणार्या व्यक्तीचे वैवाहिक जीवन सुखी राहत नाही.16- जर एखाद्या व्यक्तीच्या हातावरील विवाह रेषा आणि हृदय रेषेमधील अंतर खूपच कमी असेल तर अशा लोकांचा विवाह कमी वयात होण्याची शक्यता जास्त असते. सामान्यतः विवाह रेषा आणि हृदय रेषेमधील अंतरच व्यक्तीच्या विवाहाचे वय सांगते. या दोन्ही रेषांमध्ये जेवढे जास्त अंतर असते तेवढ्या उशिरा विवाह होतो.17 -अपत्य रेषा ही रेषा बुध क्षेत्रावर (करंगळीच्या खालील भाग) उभ्या रेषेच्या रुपात असते. या रेषा एकापेक्षा जास्त असू शकतात. या रेषेवरून व्यक्तीला किती आपत्य होणार हे समजू शकते. आपत्य रेषेवरून हेही समजू शकते कीम व्यक्तीला आपत्य स्वरुपात किती मुल आणि मुली होऊ शकतात. या रेषेचे सखोल अध्ययन करणे आवश्यक आहे, कारण या रेषा फारच सूक्ष्म असतात. स्पष्ट आपत्य रेषा पुत्र प्रप्तीकडे इशारा करते तर अस्पष्ट रेषा पुत्री प्राप्तीकडे.
X