• Home
  • Photo
  • Hollywood stars on the red carpet of Golden Glob Awards

गोल्डन ग्लोब 2020 / रेड कार्पेटवर हॉलिवूड स्टार्स

प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनस प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनस
डकोटा फॅनिंग डकोटा फॅनिंग
कॅटलिन डेवर कॅटलिन डेवर
रिकी गेरवेस रिकी गेरवेस
किट हॅरिंगटन किट हॅरिंगटन
ओलिविया कोलमन ओलिविया कोलमन
जिलियन अँडरसन जिलियन अँडरसन
अॅना डे आरमास अॅना डे आरमास
नताशा ल्योन नताशा ल्योन
एमी पोहलर एमी पोहलर
साओर्स रोनेन साओर्स रोनेन
एडी मर्फी एडी मर्फी
स्कारलेट जॉनसन स्कारलेट जॉनसन
लियोनार्डो डि कॅप्रियो लियोनार्डो डि कॅप्रियो
X
प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनसप्रियांका चोप्रा आणि निक जोनस
डकोटा फॅनिंगडकोटा फॅनिंग
जोई डचजोई डच
कॅटलिन डेवरकॅटलिन डेवर
रिकी गेरवेसरिकी गेरवेस
किट हॅरिंगटनकिट हॅरिंगटन
ओलिविया कोलमनओलिविया कोलमन
जिलियन अँडरसनजिलियन अँडरसन
अॅना डे आरमासअॅना डे आरमास
नताशा ल्योननताशा ल्योन
एमी पोहलरएमी पोहलर
साओर्स रोनेनसाओर्स रोनेन
एडी मर्फीएडी मर्फी
स्कारलेट जॉनसनस्कारलेट जॉनसन
लियोनार्डो डि कॅप्रियोलियोनार्डो डि कॅप्रियो
COMMENT