औरंगाबाद / करमाड येथील न्यू हायस्कुलमधील विदयार्थ्यांनी घेतली दिव्यमराठीची प्रतिज्ञा

Feb 14,2020 5:26 PM IST

करमाड येथील न्यू हायस्कुलमधील विदयार्थ्यांनी घेतली दिव्यमराठीची प्रतिज्ञा