2014 चे निकाल
  • एकूण जागा: 90
  • बहुमत: 272
पार्टी जागा वोट %
भाजप
47
33%
काँग्रेस
15
21%
आयएनएलडी
19
24%
जजपा
%
इतर
9
22%
एससी, एसटी, मुस्लिम बहुल जागा
पार्टी एससी एसटी मुस्लिम
भाजप 901
काँग्रेस400
आयएनएलडी303
इतर101
एकूण जागा 17 0 5