निवडणुकीच्या तारखा

 • महाराष्ट्र
 • मतदान: 08 फेब्रुवारी
 • जागा : 70
निकाल

हरियाणा-महाराष्ट्र: 24 ऑक्टोबर

अर्जदाखल प्रक्रिया

अर्जदाखल प्रक्रिया

अर्जदाखल प्रक्रिया

 • मतदानाची तारीख
 • 30 नोव्हेंबर
 • एकूण जागा
 • 13
 • अधिसूचना
 • 06 नोव्हेंबर
 • अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख
 • 13 नोव्हेंबर
 • स्क्रुटनी
 • 14 नोव्हेंबर
 • अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख
 • 16 नोव्हेंबर
 • मतदानाची तारीख
 • 07 डिसेंबर
 • एकूण जागा
 • 20
 • अधिसूचना
 • 11 नोव्हेंबर
 • अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख
 • 18 नोव्हेंबर
 • स्क्रुटनी
 • 19 नोव्हेंबर
 • अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख
 • 21 नोव्हेंबर
 • मतदानाची तारीख
 • 12 डिसेंबर
 • एकूण जागा
 • 17
 • अधिसूचना
 • 16 नोव्हेंबर
 • अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख
 • 25 नोव्हेंबर
 • स्क्रुटनी
 • 26 नोव्हेंबर
 • अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख
 • 28 नोव्हेंबर
 • मतदानाची तारीख
 • 16 डिसेंबर
 • एकूण जागा
 • 15
 • अधिसूचना
 • 22 नोव्हेंबर
 • अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख
 • 29 नोव्हेंबर
 • स्क्रुटनी
 • 30 नोव्हेंबर
 • अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख
 • 02 डिसेंबर
 • मतदानाची तारीख
 • 20 डिसेंबर
 • एकूण जागा
 • 16
 • अधिसूचना
 • 26 नोव्हेंबर
 • अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख
 • 03 डिसेंबर
 • स्क्रुटनी
 • 04 डिसेंबर
 • अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख
 • 06 डिसेंबर
मतदार